SPOEDGEVAL


Met spoed een tandarts nodig buiten openingstijden?

0900 – 1515
U kunt met alle spoedgevallen en pijnklachten terecht bij de tandarts.
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de eerstvolgende gebitscontrole, maar neem telefonisch contact met ons op. Houdt u er rekening mee dat vaak niet is in te schatten hoe lang een behandeling zal duren: u kunt eerst een noodbehandeling krijgen. Wij verzoeken u om ons tijdig te informeren omtrent medische bijzonderheden zoals zwangerschap, (wijziging van) medicijngebruik, ziekten, infecties, etc. en bijzondere (privé-)omstandigheden. Deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw (tandheelkundige) gezondheid. Een actueel overzicht van uw medicijngebruik kunt u opvragen bij uw apotheek.